Segelflyg över Blekinge under 70 år

IMG_0416

Vinschstart med en Grunau Baby på flygfältet i Kallinge.

          Segelflygning –  ett sätt att leva.

IMG_0405

 Ung Kjell Amilon i väntan på start vid SNU

 

IMG_0406

Bengt Karlsson kom till flygklubben 1949, då 15 år och var en av många som startade med modellbygge. Läraren John Branje, då sekreterare i klubben, lockade honom in i föreningen. Här är han beredd att starta. 

IMG_0415

Ingemar Falkstad ger instruktioner till elev inför start med ensitsiga skolflygplanet Gronau Baby. Maj-Britt Falkstad intresserad åskådare.

IMG_0400

 Bilden tagen på stråk 19. Bogserplanet är en Tiger Moth SE-CWG.Pilot: Sven Olle Ekwall. Journalförare är Lars Åke Henrysson. Pappan: Åke Berglund och barnen: Micke Berglund och Christian Ekwall. Fotoår är 1965.

IMG_0401

Tårtkalas på stråk 19 vid gamla skjutbanan efter första EK-flygningen 1965. Pilot okänd. Bogserförare Sven Olle Ekwall. I mitten trädgårdsdir. Evert Svensson som fungerade som ordförande ett antal år. Till höger Åke Berglund.

IMG_0404

Ulf Wiberg vid SK 12:an BXL som man fick av F 17 när Blekinge Flygklubb bildades.

IMG_0417

 F.d. officersmässen på Bredåkra hed som under många år fungerade som klubblokal och hangar för segelflygplan. Lokalen användes också för modellbyggare och här tillbringade medlemmarna många vintertimmar med att serva segelflygplanen. Byggnaden finns inte längre, den brändes ner som övningsobjekt för Kallinge brandkår 1964.

Ungdomar provflyger sina egenhändigt byggda modellflygplan på Bredåkra hed. F d officersmässen var bygglokal. Bilden från tidigt 1940-tal.

Djup koncentration. Ska den flyga? Tredje grabben från vänster i toppluva Kalle Andersson som senare bytte modellflyg mot orientering. Tävlade för Skogsvandrarna och var också en stasrk ledarkraft under många år.

Adil Olofsson bildade Blekinge Flygklubb och fungerade under många år som byggledare när man byggde och servade glid- och segelflygplan. Bilden från slutet av 1940-talet. Bygglokal är f d officersmässen på Bredåkra hed.

Glidaren SG-38 var en gåva från F 17 när Blekinge Flygklubb bildades 1946. Här kopplas vinschlinan inför start efter bil eller som senare med vinschaggregat.

Det krävdes många ledarkrafter för att få glid- och segelflygplanen i luften. Bengt Fogelberg och Rune Månsson bemannar ”Volvo-vinschbilen.

En klassisk bild på veteranen Helge Stenberg som instrueras av Ingemar Falkstad. Året var 1952 och glidaren SG-38 nr 140.

Lennart Hilding har tagit plats för en elevstart i glidaren SG-38 som fungerade som skolflygplan i klubben från 1949 till 1959. Ingemar Falkstad ger goda råd.

Sigvard Estvall i startposition med glidaren SG-38. Bengt Fogelberg signalerar klart för start med vinsch.

Vinschbilarna var törstiga och det gick åt en hel del vatten under heta flygdagar. Starterna var många och det gällde att has gasen i botten för att få upp segelflygplanen på höjd.

Okänd pilot klar för start i glidaren SG-38. Obs. Lägg märke till hjälmen som var av läder. Även den en gåva från F 17.

Helge Stenberg har i likhet med många andra av flygklubbens medlemmar ägnat många timmar åt att bygga, laga och förbättra flygplanen som förvarades i gamla officersmässen. Kamin fanns men huset var stort.

Kristina (Månsson) Berggren var en av de absolut första tjejerna som lärde sig att segelflyga i Blekinge Flygklubbs regi. Kristina på plats i Gronau Baby med beteckningen SE-SNU.

Bengt Volgast, stående, var en färgstark och hjälpsam medlem som dag och natt, om det krävdes, servade vinschar och andra motorer. Här hjälper han Ulf Magnusson inför en start med Muschan.

Segelflyg var från början en militär angelägenhet. Verksamheten vid F 17 var ett bra exempel på integrering med det civila samhället. Från vänster tekniker Conny Levin, F 17, disponent Torsten Collén, Kockums Jernverk (ordförande) och tekniker Adil Finnander Olofsson, F17. Bakom dessa en SG-38 och en T 18.

Prydliga herrar som utgjorde BFK:s styrelse på 1950-talet. Från vänster: Elof Fenberg, Einar Pettersson, Hans Olof Wirfelt, John Branje, Sven Hartelius, Klaus-Erik Engzell, Fingal Christiansson och Adil Olofsson.

 

Bengt-Christer Nilsson (Benke) ger goda råd till Bengt Mauritzson inför start med Gronau Baby, SE-SBW. Året var 1957. Flygklubbens första segelflygplan.

Bergfalke 2-55 med beteckningen SE-SUK var klubbens första tvåsitsiga skolflygplan och betydde mycket för utvecklingen.

Samma Bergfalke som ovan men med luft under vingarna. Bergfalken både vinschades och bogserades med läraren i baksits.

En viktig utveckling för klubben var när man kunde ta kommunikationsradion till hjälp. Här är det Bengt Körling i egenskap av flygledare  som bemannar basstationen och ger klartecken till landning. Bilden tagen när Blekinge Flygklubb hade helgläger på Emmabodafältet.

Lennart Gustavsson, en av veteranerna inom klubben, poserar framför ensitsiga skolflygplanet Gronau Baby, SE-SBW.

En ung Mikael ”Micke” Berglund får instruktioner av sin pappa Åke Berglund.